Transmissor

  • TRANSMISOR Rosemount 1151DPS22DFB4P1Q4Q8 NOU

    TRANSMISOR Rosemount 1151DPS22DFB4P1Q4Q8 NOU

    Un transmissor és un convertidor que transforma el senyal de sortida d'un sensor en un senyal que pot ser reconegut per un controlador (o una font de senyal que converteix l'entrada d'energia no elèctrica d'un sensor en senyals elèctrics i al mateix temps amplifica el transmissor per mesura i control remot).

    El sensor i el transmissor junts constitueixen una font de senyal de monitorització controlada automàticament.Les diferents magnituds físiques requereixen diferents sensors i transmissors corresponents, com ara el controlador del termòstat industrial té un sensor i transmissor específics.